Engel Grupları
ENGEL GRUPLARI

Fiziksel Engelliler
Görme Engelliler
İşitme Engelliler
Konuşma ve Dil Sorunları
Psikiyatrik Sorunlar
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Öğrenme Güçlükleri
Nörolojik Bozukluklar
Otizm-Asperger Sendromu
Diğer engel grupları: Kronik hastalıklar