Bağlantılar

BAĞLANTILAR

Engelli kişilerin hakları yasalar ve yönetmelikler tarafından korunmaktadır. 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
http://www.ozida.gov.tr 

Özürlüler Kanunu
http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm 

YÖK Engelli Öğrenci Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği
http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/yokozurlukoordinasyon.htm 

Engelliler Açısından Mimari Koşullar
http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.html 

Engelsiz ODTÜ Topluluğu
http://www.eot.metu.edu.tr/yeni/ 

Sabancı Üniversitesi Engelli Öğrenci Desteği
http://www.sabanciuniv.edu/bagem/tr/?EngelliOgrenciDestegi/EngelliOgrenciDestegi.html 

Bilkent Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi
http://www.engelsizkampus.bilkent.edu.tr/ 

Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Komisyonu
http://www.boun.edu.tr/students/disabled_students_misyon.html 

Anadolu Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi
http://www.oob.anadolu.edu.tr/index.php 

Sakarya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
http://www.engelsiz.sakarya.edu.tr/ 

Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/ 

İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.iu.edu.tr/merkezler/oaum/ 

Harran Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
http://engelsiz.harran.edu.tr/genel_bilgi.html 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi
http://www.eodb.yyu.edu.tr/index.htm 

Gaziantep Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim
http://www1.gantep.edu.tr/~oob/index.php 

Türkiye Engelliler Spor Eğitim Ve Yardım Vakfı
http://www.tesyev.org/default.aspx

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim
http://engelsiz.ibu.edu.tr/index.html